Mikä on osuuskunta?

Osuuskunta on yritys, jonka…

  • käyttäjät omistavat.
  • päämääränä on tuottaa omistajille kestävää hyötyä arjessa.
  • liiketoiminnan menestys on edellytys muun hyödyn tuottamiselle.
  • arvoja ovat tasa-arvo ja ihmiskeskeisyys.
  • toiminnan isot raamit ratkotaan demokraatian pelisäännöillä.
  • omistajia voi olla vain muutamia tai tuhansia.
  • omistajat voivat olla myös yrittäjiä.
  • omistajat asuvat siellä, missä yritys toimii.

Eri osuuskuntatyyppejä

OE_screen

Osuustoiminta on vaikuttamista

Osuustoiminta on vaikuttamista yrityksessä, joka on muodoltaan osuuskunta. Vaikuttaa voi olemalla jäsen ja käyttämällä osuuskunnan palveluita, jolloin saadaan joukkovoimaa.

Tavoitteena on saada joukkovoiman avulla jokin sellainen hyöty, jolla on paljon merkitystä arjessa. Tyypillisesti näitä hyötyjä ovat kohtuullinen hinta, palvelujen saatavuus tai hyvien työpaikkojen luominen.

Osuuskunnat ovat myös luontevia käyttämään yhteistä vaikutusvaltaa siihen, että pystytään ratkomaan ympäristöongelmia tai toimimaan vaikkapa eturintamassa ihmisoikeuksien puolustajana.

Isoissa osuuskunnissa voi jäsenenä vaikuttaa niin, että lähtee vaalien kautta mukaan päättämään osuuskunnan asioista. Lisäksi monissa osuuskunnissa voi tehdä jäsenaloitteita. Osuuskunnat ovat kiinnostuneita omistajiensa mielipiteistä.

Osuustoiminnan avulla jokainen voi vaikuttaa, vaikka ei omistaisi suuria pääomia. Oma aktiivisuus antaa mahdollisuuksia kaiken ikäisille!

 

Esimerkkejä osuuskuntien tavoista vaikuttaa:

 

Uutisia osuustoimintayritysten vastuullisuusteoista

Vastuullisuus S-ryhmässä

Vastuullisuustekoja OP Uusimaassa

Vastuullisuus Valiossa

Pellervo

Ongelmat on tehty ratkottaviksi

Osuuskunta on aina ihmisten yhteisö. Nämä yritykset on perustettu ratkaisemaan yhteisiä ongelmia, ei rahantekoa varten. Siksi ne usein keksivät uusia ratkaisuja ennen muita.  Osuustoiminnan periaatteita on sittemmin laajasti omaksuttu muidenkin yritysten ihanteiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi avoimuus, läpinäkyvyys ja vastuunkanto.

Sama koskee myös ajattelua, että yritys on tehokas työkalu vaikuttaa vaikuttaa kestävän tulevaisuuden puolesta: luonnon, talouden ja eettisyyden hyväksi. Esimerkiksi pörssiyhtiöt tekevät näin siksi, että se on yhä useamman sijoittajan mielestä tärkeää ja arvokasta. Osuuskunnat tekevät näin siksi, että se on kaikkien omistajien yhteinen etu.

Lue lisää: Pieni voima suureksi. Käsikirja osuuskunnan jäsenelle. Pellervo

Yhdessä onnistutaan

Osuuskuntien keskeinen kilpailuetu markkinoilla on se, että ne ovat yhteisöjä. Ne sopivat erityisen hyvin myös yhteisyrittäjyyteen. Jaettu vastuu on osuuskunnassa joustavammin hallittavissa kuin osakeyhtiössä. Osuuskunta sopii erittäin hyvin ensimmäiseksi yritykseksi. Se onkin käytössä yrittäjyyden oppimisalustana monessa lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa. Osuuskunta on joustava yritysmuoto, johon yksittäisen ihmisen on helppo liittyä myöhemminkin mukaan. Siitä on myös helppoa erota, yrityksen kannalta jäsenten vaihtuvuus ei ole kovin iso asia.

Lue lisää: Osuuskunnan perustaminen. Pellervo.