Mikä on osuuskunta?

Osuuskunta on yritys

  • sopii erityisesti yhdessä yrittämiseen
  • jäsenet omistavat, kaikki yhtä paljon
  • päämääränä on tuottaa omistajille hyötyä
  • omistajat asuvat siellä, missä yritys toimii
  • tavoitteena ei ole mahdollisimman iso voitto
  • arvoja ovat tasa-arvo ja ihmiskeskeisyys
  • omistajia voi olla vain muutamia tai tuhansia

Eri osuuskuntatyyppejä

OE_screen

Osuustoiminta on vaikuttamista

Osuustoiminta on vaikuttamista yrityksessä, joka on muodoltaan osuuskunta. Vaikuttaa voi olemalla jäsen ja käyttämällä osuuskunnan palveluita, jolloin saadaan joukkovoimaa.

Tavoitteena on saada joukkovoiman avulla jokin sellainen hyöty, jolla on paljon merkitystä arjessa. Tyypillisesti näitä hyötyjä ovat halpa hinta, palvelujen saatavuus tai hyvien työpaikkojen luominen.

Isot osuuskunnat ovat myös luontevia käyttämään yhteistä vaikutusvaltaa siihen, että pystytään oikeasti painavilla teoilla puskemaan ympäristöongelmia tai toimimaan vaikkapa eturintamassa ihmisoikeuksien puolustajana.

Vaikuttaa voi asiakkuuden lisäksi niin, että lähtee mukaan päättämään osuuskunnan asioista. Keinoina ovat vaalit, joilla valitaan yrityksen ylintä päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet. Lisäksi monissa osuuskunnissa voi tehdä jäsenaloitteita. Osuuskunnat ovat kiinnostuneita omistajiensa mielipiteistä.

Osuustoiminnan avulla jokainen voi vaikuttaa, vaikka ei omistaisi suuria pääomia. Kaikilla jäsenillä on sama äänimäärä, jolloin oma aktiivisuus ratkaisee vaikutusvallan!

Esimerkkejä osuuskuntien tavoista vaikuttaa:

 

Uutisia osuustoimintayritysten vastuullisuusteoista

Vastuullisuus Tradekassa

Vastuullisuus Pohjois-Karjalan Osuuskaupassa

Vastuullisuus POP Pankki -ryhmässä

Pellervo

Ongelmat on tehty ratkottaviksi

Osuuskunta on ihmisten yhteisö. Nämä yritykset on perustettu ratkaisemaan yhteisiä ongelmia, ei rahantekoa varten. Siksi ne usein keksivät uusia ratkaisuja ennen muita.  Osuustoiminnan periaatteita on sittemmin omaksuttu laajasti muidenkin yritysten ihanteiksi, kuten avoimuus, läpinäkyvyys ja vastuunkanto.

Sama koskee myös ajattelua, että yritys on tehokas työkalu vaikuttaa vaikuttaa kestävämmän tulevaisuuden puolesta: luonnon, talouden ja eettisyyden hyväksi. Osakeyhtiöt tekevät näin siksi, että se on yhä useamman mielestä paras tapa harjoittaa tuottoisaa liiketoimintaa. Osuuskunnat tekevät näin siksi, että se on omistajien yhteinen etu.

“Pieni voima suureksi”. Opas osuuskunnan toiminnasta

Yhdessä onnistutaan

Osuuskuntien keskeinen kilpailuetu markkinoilla on se, että ne ovat yhteisöjä. Ne sopivat erityisen hyvin myös yhteisyrittäjyyteen. Jaettu vastuu on osuuskunnassa joustavammin hallittavissa kuin osakeyhtiössä. Osuuskunta sopii erittäin hyvin ensimmäiseksi yritykseksi.

Osuuskunnan perustaminen